Az egyesület céljai

A Magyar Állványépítők Egyesületének a működése az Egyesület tagjainak a tevékenységére, azok érdekeinek a képviseletére terjed ki. Ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni a céljainkat, akkor leginkább ezzel a két kifejezéssel tehetjük ezt meg:

SZAKMAISÁG – ÉRDEKVÉDELEM

Ha egy kicsit részletesebben taglaljuk:

SZAKMAISÁG

 • Olyan cégek tömörültek ebbe az egyesületbe, akik
  • megfelelő mennyiségű és minőségű állványzattal, technikai háttérrel rendelkeznek
  • szakmailag felkészült, rendszeresen képzett / továbbképzett szakmunkásokat foglalkoztatnak
  • munkaügyi szempontból kifogástalan saját és alvállalkozói létszámmal dolgoznak
  • folyamatosan munkavédelmi oktatásban és ellenőrzésben részesülnek az embereik
  • erkölcsileg és emberileg kifogástalan kollégákkal rendelkeznek
 • Célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten szakmai segítséget nyújtsunk a hazai szakmunkásképzésnek.
 • Egységes felmérési és elszámolási rendszert alakítsunk ki a szakterületen.
 • Minőség, minősítés (ÉMI, TÜV, DIN) összehangolása, egy hazánkban alkalmazott, megfelelő rendszer kialakításában történő közreműködés
 • Az állványépítéssel foglalkozó vállalkozások hosszú távon minősítve legyenek, és mindenki csak a minősítésének megfelelő állványzatot építhessen. Akinek nincs ilyen, az ne végezhessen ilyen munkát.

ÉRDEKVÉDELEM

 • Az Egyesület biztosítja a tagjai számára a tevékenységre vonatkozó jogszabályok folyamatos nyomon követését, a várható változásokról tájékoztatja azokat
 • Jogszabályi, törvényi háttér biztosítása
 • Jogsegély szolgálat munkaügyi eljárásokban
 • Egységes, szakmas pecifikus vállalkozási és alvállalkozási szerződésrendszer kidolgozása és használata
 • Belső etikai kódex betartásával erősíteni az egyesület tagjainak korrekt együttműködését
 • A szervezet taglétszámának emelésével az érdekképviseletünk erősítése

A Magyar Állványépítők Egyesületének Alapszabálya itt olvasható.