Belépési lehetőség

Új tagok felvételének a követelményei

A Magyar Állványépítők Tagjaival szemben támasztott elvárások, amelyekkel rendelkeznie kell az új belépő tagnak is a következők.

1. Az Egyesület tagja fogadja el azokat a célkitűzéseket, amelyek a Magyar Állványépítők Egyesületének az Alapszabálya meghatároz.
2. Az Egyesület tagja működjön együtt más tagokkal a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében.
3. A közös célok elérése érdekében hozott döntéseket, közgyűlési határozatokat maradéktalanul fogadja el és magára nézve is tartsa azokat kötelezőnek.
4. Az Egyesület tagjának korszerű állványzati rendszerrel kell rendelkeznie.
5. Szervezeti felépítése, műszaki és személyi háttere alkalmasnak kell lennie, hogy korszerű állványzatokat, szakszerűen, az érvényes szabványoknak és a szakma általános szabályainak megfelelően építsen fel.
6. Az új belépőknek – az Egyesület presztízsének a megőrzése érdekében ? igazolást kell benyújtaniuk, hogy köztartozásuk nincs.
7. A felvételt kérőnek – az Elnökség részére – írásban kell kérnie felvételét az Egyesület tagjainak a sorába, mely kérelemmel együtt be kell nyújtani a céginformációs Adatlapot. (Elnökség biztosítja)
8. A jelentkezők felvételéről az Egyesület taggyűlése dönt.

Jelentkezését kérjük e-mailen küldje el részünkre.

Elérhetőségek